Petitie in boekwerk aangeboden

Steun de Kazerne petitiebundelVrijdag 13 december 2013 is, tijdens de dankmanifestatie op het Koopmansplein, onze petitie aangeboden aan burgemeester Abbenhues, Commissaris der Koning Tichelaar, JWF kazerne overste majoor Steneker en C-KMS kolonel Nijkamp

Bij de manifestatie waren ook de kamerleden Arie Slob (CU), Erik Ziengs (VVD), Agnes Wolbert (PvdA) en Agnes Mulder (CDA). Zij hebben ook een exemplaar van de bundel gekregen.

Wilt u ook een exemplaar van deze bundel? Klik dan op de afbeelding hiernaast om de bundel (in PDF formaat) te downloaden. U kunt deze dan op uw computer of tablet lezen.

Dankmanifestatie op Koopmansplein

Afgelopen september hebben bijna 10.000 mensen hun steun betuigd aan het behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen. Met succes; want het kabinet en het parlement hebben besloten onze kazerne open te houden!

Om dat te vieren organiseren we samen met de JWF kazerne op vrijdagmiddag 13 december een dankmanifestatie op het Koopmansplein.

Met deze dankmanifestatie willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het behoud van onze kazerne. Dat zijn alle mensen die de petitie hebben ondertekend, de inwoners van Assen en ruime omgeving, het bedrijfsleven en de verschillende politici die het uiteindelijke besluit mogelijk hebben gemaakt.

Tijdens deze manifestatie treed de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” op. Voorafgaande aan dit optreden krijgen 80 soldaten die succesvol de militaire opleiding hebben afgerond hun certificaat uitgereikt. Deze officiële ceremonie gebeurt voor het eerst in het openbaar.
Daarna wordt stilgestaan bij de verbintenis tussen de stad Assen en de JWF kazerne.
De manifestatie begint wanneer ongeveer 175 manschappen samen met de KMK JWF van de kazerne naar het Koopmansplein marcheren.

Tussen 13.45 uur en 14:00 uur vertrekken de soldaten vanaf de JWF kazerne. De ceremonie op het Koopmansplein begint om 14:30 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur.

 

Johan Willem Friso kazerne blijft open!

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat als onderdeel van het begrotingsakkoord van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP de JWF kazerne in Assen open blijft!

Dit is natuurlijk FANTASTISCH nieuws!

Een geweldige dank gaat uit naar de bijna 10.000 mensen die de petitie hebben getekend. We hebben met z’n allen gestreden voor behoud van “onze” JWF kazerne; en hebben overduidelijk laten zien dat de JWF kazerne een integraal onderdeel van de identiteit van Assen is.

Straatpraat – deel 1

De JWF kazerne is verweven met Assen. De komende tijd laten we verschillende mensen op straat aan het woord over hun binding met de Johan Willem Friso kazerne. Vandaag de eerste.

Spandoeken in de stad!

spandoekenWe hebben spandoeken laten maken om onze actie duidelijker te maken. Vanaf vandaag hangen ze op diverse locaties in de stad!

Er zijn nu ruim 9.100 handtekeningen verzameld; kortom, we naderen de 10.000! Meer dan 10.000 handtekeningen voor het behoud van de JWF kazerne in Assen wordt een is niet mis te verstaan signaal.

Drenthe wordt heel zwaar getroffen door de nieuwe bezuinigingen op defensie. Van de 2.400 ontslagen bij defensie, vallen er 1.000 in Drenthe. Drenthe is dus goed voor bijna 50% van de bezuiniging op Defensie! Hierbij moet garnizoenstad Assen de zwaarste tol betalen.

Heb je nog niet getekend, doe het dan alsnog! Vergeet ook niet je familie, vrienden, collega’s en bekenden te vragen.

Meer dan 9.000 handtekeningen verzameld

In minder dan twee weken nadat de petitie voor behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen is gestart, is deze door meer dan 9.000 mensen ondertekend. En er komen er nog steeds meer bij.

Deze week zijn de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen. De acties zijn daar niet onopgemerkt gebleven. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat er naar het open houden van kazernes gekeken moet worden. Er gloort dus hoop aan de horizon!

Mocht u nog niet getekend hebben, doe het dan alsnog!

Meer dan 7.000 handtekeningen bij aanvang Prinsjesdag

Voorafgaande aan Prinsjesdag hebben reeds 7.000 mensen de petitie voor behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen getekend!

Tijdens de actie van 2 jaar geleden zijn er ruim 6.000 handtekeningen binnengehaald. Nu hebben in minder dan 3 dagen al meer mensen hun handtekeningen gezet onder de petitie. Het geeft aan dat er heel veel mensen begaan zijn met de kazerne en de mannen en vrouwen die daar werken. Het lijk erop dat deze betrokken de afgelopen 2 jaar alleen maar gegroeid is. De strijdbaarheid van de bevolking is er niet minder op geworden!

Een luid en duidelijk signaal dat aangeeft dat de JWK kazerne in Assen hoort. Het parlement is aan zet om deze dramatische plannen te keren. De JWF kazerne is diep geworteld in de Asser en Drentse samenleving, sluiting zou een groot maatschappelijke kapitaalvernietiging betekenen!

Petitie groot succes!

In minder dan 24 uur na het openen van de petitie hebben reeds meer dan 3.000 mensen de petitie ondertekend.

In de reacties die er achtergelaten worden spreekt de binding die een ieder met de JWF kazerne in Assen heeft. Velen zijn zeer bezorgd over de gevolgen voor de werkgelegenheid in Assen en de rest van Noord Nederland. Maar het zijn niet alleen de economische gevolgen, ook vele persoonlijke zorgen zijn te lezen; zorgen van mensen waarvan hun partner of directe familie op de kazerne werken; zorgen over het thuisfront wat ook een belangrijke factor is bij uitzendingen naar buitenlandse missies.

Uit de reacties blijkt ook dat de kazerne en Assen een hechte eenheid zijn. De JWF kazerne hoort bij de identiteit van Assen. Of zoals een van de ondertekenaars het verwoord: “Assen zonder kazerne is geen Assen”.

De petitie stopt nog lang niet. Het kabinet en de parlementariërs zullen weten dat de JWF niet met enkel een boekhoudkundige pennenstreek van de kaart laat vegen. De toekomst van Assen, de toekomst van Drenthe, de toekomst van Noord Nederland staat op het spel. Laat van u horen en vergeet vooral niet uw familie, vrienden, bekenden en collega’s ook te laten tekenen!

De eerste 1.000 handtekeningen zijn binnen!

Ongeveer 8 uur nadat de petitie voor het behoud van de JWF kazerne actief is gezet zijn er al 1.000 handtekeningen gezet! Met deze massale steunbetuiging laten we zien dat de JWF kazerne belangrijk voor Assen is.

In de reacties vallen vele mooie persoonlijke commentaren te lezen waaruit de binding van Assen met de JWF kazerne blijkt.

2 jaar geleden hebben we kunnen zien dat de massale steun van ons allen ook kan resulteren in resultaat: de JWF kazerne bleef behouden. Dat betekent dat deze actie ook daadwerkelijk effect kan hebben!
Daarom: vraag familie, vrienden, kennissen, collega’s deze petitie ook te ondertekenen. En mocht u het zelf nog niet gedaan hebben, doe het dan alsnog!

Op naar de volgende 1.000!