Meer dan 7.000 handtekeningen bij aanvang Prinsjesdag

Voorafgaande aan Prinsjesdag hebben reeds 7.000 mensen de petitie voor behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen getekend!

Tijdens de actie van 2 jaar geleden zijn er ruim 6.000 handtekeningen binnengehaald. Nu hebben in minder dan 3 dagen al meer mensen hun handtekeningen gezet onder de petitie. Het geeft aan dat er heel veel mensen begaan zijn met de kazerne en de mannen en vrouwen die daar werken. Het lijk erop dat deze betrokken de afgelopen 2 jaar alleen maar gegroeid is. De strijdbaarheid van de bevolking is er niet minder op geworden!

Een luid en duidelijk signaal dat aangeeft dat de JWK kazerne in Assen hoort. Het parlement is aan zet om deze dramatische plannen te keren. De JWF kazerne is diep geworteld in de Asser en Drentse samenleving, sluiting zou een groot maatschappelijke kapitaalvernietiging betekenen!

2 thoughts on “Meer dan 7.000 handtekeningen bij aanvang Prinsjesdag

Comments are closed.